Norges Taxiforbund feirer 100 år med jubileumsbok

Kampen for levelige vilkår hovedsaken

Lanseringen av Norges Taxiforbunds 100-årshistorie fant sted på Skandic Fornebu fredag 20. september da den ble presentert for flere hundre landsmøtedelegater og innbudte gjester. Boka fikk en meget god mottakelse, og i løpet av kort tid er det solgt et stort antall bøker.

Boka, som har tittelen «Taxi – overalt, alltid gjennom 100 år. Norges Taxiforbund 1919–2019», er et av de viktigste elementene i forbundets 100-årsmarkering. Det er brukt betydelige ressurser på å få utarbeidet en moderne historiebok over Norges Taxiforbunds hundre år lange virke.
Drosjenæringen i Norge er for øvrig enda eldre enn forbundet, som ble stiftet i 1919. Allerede i 1908 tok de første automobildrosjene oppstilling på fem forskjellige holdeplasser i hovedstaden, og dermed var en ny næring i gang. Automobildrosjene kom ganske snart til å fortrenge hestedrosjene som så langt hadde vært enerådende.

Bilder fra alle epoker
I nyere historiebøker spiller bilder og andre illustrasjoner en viktig rolle; så også i Norges Taxiforbunds 100-årshistorie. «Taxi – overalt, alltid gjennom 100 år. Norges Taxiforbund 1919–2019» er på 320 sider og inneholder omkring 350 bilder. Både drosjeeiere og sjåfører, kjøretøyer, drosjemiljøer og en rekke fremtredende personligheter fra det ganske land er avbildet i boka.
Mange av bildene har aldri tidligere vært publisert og gir en fin tidskoloritt til de ulike epokene det har vært drevet drosjetrafikk her i landet. Forholdene for drosjetrafikk har vært svært forskjellige fra de store byene til småsteder hvor drosjeeieren var en livsviktig hjelper for store og små. Det store spennet i tid og rom belyses i boka.

En fargerik historie
Gjennom skiftende tider har Norges Taxiforbund arbeidet målbevisst for å sikre drosjeeierne akseptable vilkår, og det har vært utkjempet mange harde kamper. Disse har ofte handlet om å få hevet takstene, få useriøse konkurrenter bort fra veiene og øke sikkerheten for sjåførene. Gjennom årene er 16 sjåfører enten funnet drept eller er sporløst forsvunnet i tjenesten. Hundrevis av andre har vært utsatt for grov og meningsløs vold.
I de seneste årene har kampen mot pirattaxiene og Uber og myndighetenes bestrebelser på å liberalisere næringen, vært hovedsaker for Norges Taxiforbund. I en tid da næringen står overfor alvorlige angrep fra mektige opponenter, kan forbundet og medlemmene finne inspirasjon og styrke i beretningen om sin 100-årige historie.

Roger Prang:
«Taxi – overalt, alltid gjennom 100 år. Norges Taxiforbund 1919–2019»
320 sider
Utgiver: Norges Taxiforbund