Oberst Heide og gården Heiderød

De første bønder som drev jordbruk på Raet, hadde enkle redskaper. Bildet viser en flintsigd som ble brukt til å skjære korn og gress med.

Et gammelt håndkolorert bilde av tunet på Heiderød. Bildet er fra omkring 1930.

«En yppig Stene-Sæd af tørre Bakke luges», skriver Thomas Rosing de Stockfleth i sitt hyllningsdikt. Det er en god observasjon ettersom åkeren på Raet hele tiden skyter stein som må plukkes opp og kjøres bort.

Asak gamle kirke som brant ned til grunnen i 1891. Da gikk også portrettet av oberst Heide opp i røyk.

Oberst Heide skjenket i 1780 ny altertavle til den gamle trekirken i Asak. Altertavlen befinner seg nå på Norsk Folkemuseum. Foto: Haakon Michael Harriss

Slik vi tenker oss at oberst Ulrich Christian Heide kan ha sett ut omkring 1780 i full uniform, personifisert av Kjetil R. Johansen

Oberst Heides Ex Libris. Teksten lyder: «In der Biejnerheide zieret Eich die Weide». Oversatt til norsk blir det «På Bienerheden er det eiken som pryder beitet».

Kanonplattingen anla oberst Heide på en gammel gravhaug som han slettet ut. Her er saluttkanonen oppstilt med Asak og Femsjøen i bakgrunnen.

I tårnrommet i Ås kirke henger det en minnetavle som viser sogneprest Jørgen Harder, hans frue og deres barn – fire avbildet levende og fire avbildet som døde. Harder var Ulrich Christian Heides bestefar.

«Svarteboken fra Borge» tilskrives Ulrich Christian Heide. Stoffet skal han ha samlet inn i yngre år. Boka forsvant i forbindelse med skiftet etter obersten i 1786.

Eidsberg-presten Jacob Nicolaj Wilse var god venn av oberst Heide og skrev om sine besøk på Heidehytten. Vebjørn Sand har malt portrettet for Valdisholm forlag.

Helt fra de eldste tider, kanskje i to–tre tusen år, har mennesker trasket langs den gamle veien fra Sverige, gjennom Idd, forbi Veden og Heiderød og videre mot Sarpsborg og kanskje helt til Nidaros.

Thorbjørn Jensen bor på den gamle husmannsplassen «Rosenlund» sammen med kona Randi. Eiendommen ble utskilt fra Heiderød i 1921.

Heide var en av de første som brukte kløvereng til å øke jordas nitrogeninnhold.

Havre var den dominerende kornsorten på 1700- og 1800-tallet. Også på Heiderød ble det dyrket havre, men her ble det drevet vekselbruk for ikke å utarme jorda.

En gammel «bikselplog» fra Heides tid. Slike ploger kom i bruk fra ca. 1770 og var særlig velegnet på nybrottsland. Plogen stammer fra Mellom Fange i Aremark og er en del av Ole Ulsrøds samlinger.

Spader med jernskoning, såkalte «svenskespader», kom ikke i vanlig bruk for omkring 1850. Før det var det vanlig å bruke trespade og hakke til bearbeiding av jorda.

Denne gamle sålaupen tilhører Ole Ulsrøds samlinger i Aremark. Med rem rundt halsen og den ene handa om handtaket kastet såmannen såkorn eller frø ut over åkeren.

Anders Holmsen kjøpte Heidehytten etter at gården var fullstendig nedbrent i 1911. Han bygde nye hus og sørget for at gårdsnavnet ble endret til Heiderød. Foto: Magnus Holmsen

Nye og tidligere eiere i solveggen på Heiderød i 1957. Fra venstre Randi Olseng (Hjørnegård) med katten «Gråhvit», Ruth Olseng, Emmy Holstad og Karl Holstad.

Knut og Randi Olseng vasker familiens Pontiac i 1957. Bilen var et viktig transportmiddel på gården.

Jordbæråkeren med låven i bakgrunnen i 1961. Fugleskremslene skulle forsøksvis holde trost og skjære unna de fristende bærene.

Ny vannledning til store deler av Berg medførte omfattende gravearbeider. Her graves det over tunet på Heiderød i 1956.

Skiløypa fra Tistedal til Venås og Høyås gikk over tunet på Heiderød. Her er fire venninner samlet før skoleskidagen på Venås i januar 1958. Fra venstre Torill Gjendem, Torill Andersen, Ragnhild Trollnes og Randi Olseng.

Høy på hesjer sommeren 1960. Høyslåtten var viktig med tanke på vinterforing av kyrene.

På nabogården Skjønnerød dyrker Morten Mustorp poteter i stor stil. Poteten trives godt i sandholdig jod.

Arne Hjørnegård konstaterer at oberst Heide og hans hjelpere var gode til å bygge steingjerder. I alt er det ca. 1000 meter med steingjerder på Heiderød!

Harald Olseng på traktoren, en ekte «gråtass», sammen med Randi Olseng på fanget, Gerd Olseng (Østby), Knut Olseng (t.h.) foran og Sven Uno Wam Hansson.

Arne og Randi Hjørnegård var eiere av Heiderød i 30 år fra 1982 til 2012.

Den nåværende eierfamilien på Heiderød som tok over gården i 2012. Foreldrene Hilde og Hans Kristian Bekkevard sammen med barna Kristine (f. 2010), Helene (f. 2007) og Anders (f. 2004).

I disse dager foreligger den seneste boka fra Fredrikshalds bokforlag, "Oberst Heide og gården Heiderød". I dette fotoalbumet vises en del av de mange fine bildene fra boka. Klikker du på "Fullskjerm", får du også teksten til bildene. God fornøyelse!