Kokkehaugen-gutt overvar henrettelsen

Sto forrest da Sofie ble halshogd

Harry Bernstein er en gammel Kokkehaugen-gutt som i sin tid skrev ned en rekke historier og anekdoter fra oppvekstårene. En av disse historiene handler om Oscar Pedersen som hadde mye å fortelle om gamle dager.

Denne beretningen står å lese i "Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal", som ble lansert 12. mars.

Historien om henrettelsen av Sofie Johannesdatter kunne Oscar Pedersen fortelle gang på gang. Begivenheten fant sted 18. februar 1876 etter at kong Oscar I hadde avslått hennes søknad om benådning. Sofie hadde myrdet tre personer med arsenikk.

Oscar Pedersen var bare sju år gammel da han var på vei fra Kokkehaugen til meieribolaget på Fredrikshald. Ved Kaken fikk han se en stor menneskeansamling, og noen guttunger kunne fortelle at «giftmordersken Sofie skal henrettes».

Oscar var egentlig for ung til å overvære henrettelsen, men han snek seg fram. En soldat får øye på ham og sier: «Kom og stå foran meg, du gutt, så er det ingen som ser deg.» Oscar er nå helt framme ved skafottet.

Snart kommer en vogn med Sofie Johannesdatter oppi. Hun blir ført opp til skafottet, og det er stille som i graven. Etter en liten stund kommer presten med svart kappe og hvit krage. Han ber for den dødsdømte, sier noen ord til henne og går ned igjen. Så kommer en mann i rask gange, med maske på hodet og en øks i et futteral. Det er bøddelen som forbereder seg til å eksekvere straffen. Og så får hele den store menneskemengden – det var flere tusen til stede – se Sofie miste hodet.

Og helt forrest sto Oscar Pedersen, sju år gammel.