Fotoalbum fra Kokkehaugenboka

Peder Colbjørnsen, en av de store profiler i Haldens historie. Maleriet henger museet på Fredriksten.

Døpefonten i Asak kirke.

De gamle sagene i Tistedalsfossen fotografert i 1898. For sin tid var dette et stort sagbruk. Det ble endelig lagt ned i 1909. Husene i Pina i bakgrunnen.

Elias Engebretsen med fru Lena i midten og datteren Johanne. Han har fått en fin gate oppkalt etter seg.

E. Engebretsens gate er en av de fineste på Kokkehaugen. Bildet fra 1958, og det ser omtrent slik ut i dag også.

Deltakerne i hopprennet i Vadskogen 1934. Bak f.v.: Arne Strøm, Kjell Philstrøm, Leif Philstrøm, Yngvar Hult og Otto Løkkeberg. Midterste rekke f.v.: Reidar Hedlund, Gunnar Holmsen, Reidar Amundsen, Yngvar Halvorsen og Arne Johansen. Foran f.v.: Rolf Nilsen, Holger Arvesen, Simen Nythe, Kåre Jonassen, Rolf Friberg, Rolf Hansen og Yngvar Thomassen.

Våren 1934 var hoppbakken omtrent det eneste stedet i Vadskogen hvor det var snø. Det meste av snøen var skrapt sammen fra isen i Gøreløken og båret opp i bakken. Til høyre Olaf Andersen og faren O.M. Andersen.

Strengemusikken til Frelsesarmeen i Tistedal i 1957. Første rekke fra venstre: Konrad Jakobsen, kaptein Klara Olsen, Else (Stensvik) Andersen og Gunnar Bjerkman. Andre rekke fra venstre: Kaspara Andersen, Mary (Jørgensen) Braathen, Nancy (Johansen) Bjerkman, Randi Olsen, Inger (Kristiansen) Lundgren, Gudrun (Løkkeberg) Jakobsen, Bodil (Iversen) Torstensen og Borghild Johansen. Tredje rekke: Reidun (Pihlstrøm) Marthinussen, Alf Braathen, Mimmi Håkonsen, Sigrid Jakobsen, Øyvind Olsen og Lise Aulie.

Inger Lundgren (t.v.) og Mary Braathen som kadetter ved Frelsesarmeens krigsskole i 1947.

Hermonsekstetten avbildet på Veden i 1908. Karene på bildet er Alf Jacobsen, Henry Pedersen, Karl Karlsen, Johan Jensen, Kristian Johansen og Ole Thøgersen.

Harry Larsen var aktivt med i Tistedalens Avholdslag i mange år. Han var lagets formann i perioden 1977-93.

Betania i Skansebakken var metodistmenighetens første tilholdssted. I kjelleren hadde Per Arvesen sitt skomakerverksted. Huset er senere ombygd til leiligheter.

TTIFs småguttelag i 1969. Bak f.v.: Torbjørn Lindstrøm, Øystein Fredriksen, Tron Grandahl, Åge Berger, Jan-Erik Karlsen og Øystein Paulsen. Foran f.v.: Reidar Iversen, Steinar Nohr, Kai Andersen, Roar Johansen og Henning Kvitnes.

Enerhaugen skole var i drift fra 1875 til 1927. Den lå like ved Asak skole og ble revet i 1934.

Tredje klasse ved Asak skole i 1930. Bakerste f.v.: Thorbjørn Andersen Bakkemo, David Næss, John Prang, Bjarne Cypriansen, Kjell Holtan og Arne Fredriksen. Tredje rekke f.v.: Einar Henriksen, Jens Uglum, Simen Nythe, Kåre Lie og Erling Olsen. Andre rekke f.v.: Else Andreassen, Grethe Strøm, Gudrun Amundsen, Gunvor Hoel, Birgith Andersen og Ella Hulth. Foran f.v.: Margoth Mørk, Synnøve Jensen, Anne Moen, Else Pedersen og Margith Lager.

Avgangsklassen fra Asak skole som var på tur til Trondheim i 1930.

I forgrunnen på dette gamle flyfotografiet ser vi Tangen dampsag. Oppfyllingen mellom holmene i Løken er bare så vidt påbegynt.

Oskar Larsen og kona Anna Katrine. Han var en var en enestående drivkraft i Tistedalens Avholdslag i mange år, ikke minst i barnearbeidet. Hun var kjent som ”Larsa” og helbredet folk bl.a. med sine varme hender.

Tistedalens Musikforening fotografert foran gymnastikksalen til Tistedal skole i 1912 med sin dirigent, Godtfred Marinius Fosdahl. Bakre rekke f.v. Johan Karlsen, Severin Nilsen, Omar Amundsen, Rudolf Johansen, Olav Jensen og Johan Jensen. Midte rekke f.v.: Harald Halvorsen, A, Jacobsen, P. Thomassen, T. Thomassen, R. Olsen, Haldor Halvorsen og Karl Karlsen, Foran f.v.: Kristian Johnsen, Knut Pettersen, Fosdahl, Karl Pedersen, Per Arvesen og Harald Johansen.

Konsul og disponent Gabriel Hofgaard (1823-90) ledet Haldens Bomuldsspinderi & Væveri i perioden 1869–90.

Lillemor Rings kiosk i Skansebakken var et yndet møtested for Kokkehaugen-folk i mange år. På dette bildet fra åpningen i 1925 ses innehaversken Lillemor Ring t.v., i midten hennes mor, Mina Solberg, og t.h. Gerda Larsen som den gang var 16 år gammel. Gerda Larsen er moren til Gerhart og Vidar Larsen.

Karl og Håkon Jonassen med en av firmaets mange lastebiler. Her kjører karene tømmer. Øystein Jonassen er plassert oppe på lasset.

Snørydding i de smale gatene på Kokkhaugen var ikke spøk, særlig når det hadde lavet ned hele natta. Her ryddes det snø i Hermongata for 75 år siden.

Ingvald Cypriansen sammen med datteren Evy. Bildet er tatt på 1950-tallet.

John Prang med et maleri etter onkelen Ingvald Cypriansen. Utsnittet omfatter den innerste delen av Løken med Bjørnstadåsen i bakgrunnen.

Mange barn og voksne har i årenes løp stanset opp foran Ingvald Cypriansens malerier på Asak skole. Her er det Karen og Oskar Edvart Bjerkeli som betrakter Torneroses søvn.

Familien Jørstad har tatt søndagsturen til Vadet der de venter på ”Turistens” ankomst. Foruten faren Severin og moren Olga er Egil (2) og søsteren Gerd (11) med på utflukten. Bildet er tatt i 1939.

Mange hadde båtplass i Løken og helt inn mot Gøreløken.

Gøreløken gjorde rett for navnet sitt. Den innerste bukta var grunn og sivbevokst og ble fylt opp av Saugbrugsforeningen omkring 1960.

Omtrent der hvor Båtveien møter A. Syversens vei, fant Håkon Hellgård hundrevis av små kanonkuler under en trerot.

Cathrineholm Jernverk i forgrunnen, til venstre Haldens Bomuldsspinderi & Væveri. Øverst i bildet skimtes den tidligste bebyggelsen på Kokkehaugen. Bildet er fra forrige århundreskifte.

Fra fløtningen ved Bombrua i 1954. Arne Fjeld er i ferd med "å stikke på" stokker i fløtningsrenna. I bakgrunnen Jensegården. Bildet er trolig tatt av O. Stenerud som var fløtningsinspektør i perioden 1947-57.

Dette bildet er tatt av fotograf Karl Enger i 1929 til bruk på Østfoldutstillingen i 1930. På Svanedammen står t.v. ingeniør Ragnvald Bødtker og til høyre ved luke 1 fløtningsformann og damvokter Martin Nygaard.

Femsjøen fotografert fra tunet på Veden gård mot Gjerneslandet. I bukta utenfor ligger titusenvis av tømmerstokker. Midt i bildet ses rester av det gamle taubaneanlegget.

Vognmann Frithjof Ekeroth med sine to lastebiler. Her er de stilt opp på den åpne plassen ved Borggata hvor Olaf Andersen senere hadde sine bensinpumper.

Biskopvandring på Kokkehaugen i forbindelse med at Tistedal ble eget kirkesogn i 1987. Biskop Gunnar Lislerud leder an i det store følget.

Auksjoner er blant de mange arrangementer som har funnet sted i Hermon. Asbjørn Olsen svinger hammeren og bringer budene i været.

Mange ungdommer fant veien til de populære tentreffene i Hermon på 1960-tallet.

Jensegården (t.h.) og Borgfoss huset mange arbeiderfamilier på 1800- og 1900-tallet.

Engelskmannen Leonard Moore – for de fleste bare Mr. Moore – var en godt likt sjef for teppeveveriet. Moore bodde i huset som nå har adressen A. Syversens vei 4.

Barnelosje ”Dalblomsten” samlet foran lokalet Stjernen i Kirkeveien – i midten foran lederen Evald Gustavsen. De to øvrige voksne til venstre er Hans Olsen og Kitty Jahren.

Et kart over Kokkehaugen og Vadet-området.

Johannes Jørstad – kjent for de fleste som ”Pol’ti Jørstad” – utgjorde ordensmakten i Tistedal gjennom mange år.

O. M. Andersen var en sjelden drivkraft på Kokkehaugen og Tistedal for øvrig.

O. M. Andersens "Uranienborg" var en praktfull eiendom i sveitserstil.

Olaf Andersen drev stort som kjøpmann i gården "Uranienborg".

Disse ”fillelæddæne” har antagelig vært på ”sævvæ” mange ganger. De er bøtet om og om igjen og består av opp mot tjue lag av filler. Omtrent slikt fottøy måtte sagarbeiderne og deres familier klare seg med i den kalde årstiden gjennom flere hundre år.

Agnes Henriksen forteller i sine livsminner om en barndom der lek og fritid var sjelden vare. Hun døde i 2008, 106 år gammel.

Frithjof E. Byes bøker slo godt an da de kom ut på 1940-tallet.

Et flyfoto over Skanseløkka og deler av Svanedammen. Bildet er tatt i 2002.

Bilder fra boka "Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal"