Boka om Kokkehaugen

Kokkehugen-boka i ny utgave

I 2014 kom Kokkehaugen-boka i ny utgave med nytt omslag og med Fredrikshalds bokforlag som utgiver. De mange som hadde ergret seg over at de ikke sikret seg et eksemplar første gang boka ble gitt ut, fikk nå en ny sjanse. Boka ble lansert 12. mars i Borgfoss.

I 2002 utkom boka «Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal» første gang. Utgiver var Kokkehaugen Velforening, og redaktør for boka var Roger Prang. I løpet av noen travle juleuker ble hele opplaget revet bort. I årene siden er det mange som har forsøkt å få fatt i et eksemplar, stort sett uten hell.

Det første opplaget var på 1100, men det var altså ikke nok. Siden den gang er det kommet til nye kjøpergrupper. Nyutgivelsen får nytt omslag slik at den også blir et samlerobjekt for de mange som kjøper alt som kommer ut av lokal litteratur.