Veden full av historie

Historiske Veden. Fra istid til nåtid

I 2013 ga Fredrikshalds bokforlag ut boka «Historiske Veden. Fra istid til nåtid». Den var blitt til under mottoet «grav der du står». Forfatteren Roger Prang har under arbeidets gang avdekket sider ved Veden-områdets historie som er lite kjent for de fleste. Ikke bare hverdagshistorien, men også begivenheter av nasjonal betydning, som har funnet sted i Veden-området, har havnet under glemselens slør.

Områdets tilblivelse da den store isbreen trakk seg tilbake og la igjen Vedenraet for ca. 10 600 år siden, er en grunnleggende forutsetning for mange av de øvrige temaer i boka. «Historiske Veden. Fra istid til nåtid» inneholder ellers stoff om kultur og historie, krig og ufred, allsidig næringsvirksomhet, idrettslig utfoldelse og som siste skudd på stammen – utdanning av dagens barn ved den nye Tistedal skole.

Mens «Historiske Veden. Fra istid til nåtid» opprinnelig var tenkt som et beskjedent hefte, ble det til sist en bok med 25 kapitler – eller artikler – og 184 sider.

En erfaring som er gjort under arbeidet med «Historiske Veden. Fra istid til nåtid», er at ting fort går i glemmeboka. Dersom det ikke finnes tilgjengelig skriftlig dokumentasjon eller gode fotografier, er det mange ganger vanskelig å finne fakta selv om begivenhetene bare ligger 30–40 år tilbake i tid. Derfor kan boka bidra til å tette kunnskapshull og øke interessen for den nære historien. For det er stadig sant at «for å forstå nåtiden, må vi kjenne fortiden». Historie er viktig!

For ti år siden var Roger Prang redaktør og utgiver av «Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal», det tilgrensende området til Vadet/Veden. Den ble en suksess ved at hele opplaget ble utsolgt på kort tid. Forhåpningen er at også «Historiske Veden. Fra istid til nåtid» skal treffe folk hjemme og bli til glede og nytte for mange i Tistedal og Halden.

Fredrikshalds bokforlag
Roger Prang
«Historiske Veden. Fra istid til nåtid»
184 sider, innbundet
2013