Roger Prang litterær CV

Bokutgivelser 1987-2019

Roger Prang (f. 1949) er lokalhistoriker og har skrevet en rekke bøker de seneste 30 årene. Tidligere utgivelser:

Fredrikshalds Kreditbank – Kreditkassen Halden 1897–1987. 1987
Jubileumsskrift for Porsnes videregående skole. 1988
Halden Skiklubb. 100 år for idrett og friluftsliv. 1990
Halden-forfattere gjennom 300 år Bind I. 1994
Halden-forfattere gjennom 300 år Bind II. 1995
Historiske Østfold. 1997
Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal (red.). 2002
Aremark. Bygd i grenseland (red.). 2004
Gårder i Berg, Rokke og Asak (red.). 2007
Historiske Veden. Fra istid til nåtid. 2013
Oberst Heide og gården Heiderød. 2014
Berg Sparebank 1915–2015 En lokalbank i tiden. 2015
TTIF. Idrett og samhold gjennom 100 år. 2016
TAXI – overalt, alltid! Drosjenæringen i Halden gjennom 107 år. 2017
«TAXI – OVERALT, ALLTID» gjennom 100 år. Norges Taxiforbund 1919–2019. 2019
Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988–2019. 2019 

I tillegg har han levert en rekke artikler til historiske tidsskrifter og årbøker.